Menu Fermer

FRONIUS

FRONIUS-foutmeldingen

Hieronder treft u een lijst aan met veel voorkomende foutmeldingen van diverse merken. Niet alle foutmeldingen worden hier opgesomd. Het is raadzaam bijkomend de handleiding van het toestel te raadplegen.
MerkFoutcodeOorzaakOplossing
Fronius101Netspanning buiten hettoelaatbare gebiedAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius102Netspanning te hoogAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius103Netspanning te laagAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius104Netfrequentie buiten het toelaatbare gebiedAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius105Netfrequentie te hoogAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius106Netfrequentie te laagAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius107AC-net niet aanwezigAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius108Islanding herkendAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius112RCMU foutAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius201Netspanning te hoogAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius202Netspanning te laagAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius203Netfrequentie te grootAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius204Netfrequentie te laagAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius205Netimpedantie-sprongSpronggedrag kan slechts kortstondig optreden.
Fronius206Absolute waarde van de netimpedantie te hoogAC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius207Problemen met de net-relaisENS-jumper controleren. Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius208Problemen met de net-relaisAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius301Overstroom (AC)Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius302Overstroom (DC)Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius303 *DC module over temperatureFRONIUS IG begint na een afkoelingsfase van 2 minuten opnieuw met de opstartfase Koelluchtspleten vrijmaken Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius304 *AC module over temperatureFRONIUS IG begint na een afkoelingsfase van 2 minuten opnieuw met de opstartfase Koelluchtspleten vrijmaken Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius305Geen injectieFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius306Vermogen te laagFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius307PV-spanning te laagDC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius308Busspanning te hoogDC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius309DC spanning ingang 1 te hoogDC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius311Niet juist gepolariseerdDC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius313DC spanning ingang 2 te hoogDC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius314Callibratie time-outFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius315AC stroom sensorFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius316Controle onderbreking niet goedFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius325OvertemperatuurFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius326Ventilator 1 errorFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius327Ventilator 2 errorFout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius401Communicatie met vermogensgedeelte niet mogelijkAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius402Communicatie met EEPROM niet mogelijkAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius403EEPROM defectAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius404Communicatie tussen besturingseenheid en ENS niet mogelijkFRONIUS IG heeft geen netverbinding. Controleren of de net-scheidingsschakelaar ingeschakeld is Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius405Verkeerde of defecte ENS-kaartAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius406Temperatuursensor AC defectAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius407Temperatuursensor DC defectAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius408Gelijkstroom voedenAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius409+15 V voeding van de besturingselektronica niet aanwezigAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius410Servicestekker werd niet op de oorspronkelijke positie aangeslotenAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius412Het fixeerspannings bedrijf werd in plaats van het MPP-spanningsbedrijf geactiveerd en fixeerspanning is op een te lage waar de ingesteldModulespanning controleren en bij een te hoge ingangsspanning schakeling van de PV-generator wijzigen Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius413RegelingsproblemenAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius414EEPROM defectAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius415Geen ENS vrijgave signaalAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius416Communicatie met IG Ctrl niet mogelijkAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius417Twee of meer voedingseenheden hebben hetzelfde printnummerAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius419Twee of meer voedingseenheden met identieke software-serienummer herkendAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius421Printnummer is verkeerd ingesteldAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius425Communicatie met de voedingseenheid is niet mogelijkAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius443Energieoverdracht niet mogelijkAls dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius501Ventilator defect Ventilatiespleten geblokkeerdVentilatiespleten vrijmaken
Fronius502Te lage insolatiewaardeIsolatie van fotovoltaïsche installatie controleren Service-code verschijnt opnieuw: contact opnemen met omvormer service
Fronius504Communicatie in het LocalNet is niet mogelijk« FRONIUS IG adres wijzigen (hoofdstuk: „Het setup-menu“) Status-melding verdwijnt na wijziging FRONIUS IG adres
Fronius505EEPROM defect Automatisch herstel
Fronius506EEPROM defect Automatisch herstel
Fronius507EEPROM defect Automatisch herstel
Fronius508FRONIUS IG adres defect Adres opnieuw instellen
Fronius50924h geen voeding Bijv.: Sneeuw van zonnemodule afhalen
Fronius510EEPROM defect Eventueel SMS opnieuw configureren
Fronius511EEPROM defect Eventueel meetkanalen opnieuw configureren
Fronius514Geen communicatie met een van de vermogensonderdelen Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius515Kapotte steekverbindingen Steekverbindingen controleren
Fronius516Statusmeldingen van een vermogensonder deel zijn aanwezig Analyse uitvoeren. Nadere inlichtingen vindt u in hoofdstuk „Het setup menu“, „STATE_PS“. Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius517Masterwisseling heeft plaatsgevonden. Controle van onder „Beschrijving“ aangegeven foutmogelijkheden. Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service

Contactez nous

AdressE

Tramstraat 7, 8560 Wevelgem

Phone

+32 (0)56 18 58 48

Email

info@serviceonduleur.be