Omvormer

Service

Uw systeem, onze zorg!

Lijst

Hieronder treft u een lijst aan met veel voorkomende foutmeldingen van diverse merken. Niet alle foutmeldingen worden hier opgesomd. Het is raadzaam bijkomend de handleiding van het toestel te raadplegen.

Brand Error code Cause Action
______________ ____________________________ _________________________ ________________________________________________________
Solarmax The display remains blank DC schakelaar uitgeschakeld DC-zijde inschakelen, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax The display remains blank Instraling te laag Te weinig instraling.
Solarmax The display remains blank Strings niet aangesloten DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax The display remains blank Interne fout DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax The display remains blank Foutieve aansluiting Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem
Solarmax Failure fan Ventilatie werkt niet naar behoren Luchtstroom controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Temperature limitation Vermogensreductie door te hoge temperatuur. Handleiding raadplegen en uitmeten pv-systeem
Solarmax Failure temp. sensor Defecte temperatuursensor. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Burst error Omvormer is uitgeschakeld van het net. Vermelding blijft de volledige dag staan. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax RTC error Interne clock. Reset uitgevoerd. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Solarmax Flash error Flash error voorgekomen. Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Solarmax Firmware mismatch Foutieve software Contact opnemen met omvormer service
Solarmax "Vdc too high (VDC3, VDC2, VDC1)" DC spanning te hoog DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax "No mains No mains BP" AC spanning ontbreekt AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax "Mains error Mains error BP" AC spanning ontbreekt AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Frequency too high Frequency too high BP Ac frequentie is te hoog/laag AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Frequency too low Frequency too low BP Ac frequentie is te hoog/laag AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Vac too high (L1 L2 L3) Vac too high BP (L1 L2 L3) Netspanning te hoog AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Vac too low (L1 L2 L3) Vac too low BP (L1 L2 L3) Netspanning te laag AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Vac 10min too high (L1 L2 L3) Vac 10min too high BP (L1 L2 L3) 10-min AC spanning te hoog AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax df/dt too high Frequentie buiten limiet AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Insulation fault DC Insulation fault DC BP Lekstroom aan dc zijde. DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Ierr too high Ierr too high BP Lekstroom aan dc zijde. DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Ierr step too high Ierr step too high BP Lekstroom aan dc zijde. DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax L and N interchanged AC aansluiting is niet correct AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error DC polarity DC aansluiting is niet correct DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error ext. input 1 Uitschakeling door externe communicatie. AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Solarmax Device error (+ error code) Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax External blocking Omvormer is op afstand uitgeschakeld. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Program Firmware Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 42 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 11 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 13 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 23 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 37 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 53 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 63 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service
Solarmax Error 73 Een interne fout is voorgekomen in de omvormer. Contact opnemen met omvormer service

Onze gegevens

Address

Tramstraat 7 8560 Wevelgem

Phone

+32 (0) 56 18 58 48