Omvormer

Service

Uw systeem, onze zorg!

Lijst

Hieronder treft u een lijst aan met veel voorkomende foutmeldingen van diverse merken. Niet alle foutmeldingen worden hier opgesomd. Het is raadzaam bijkomend de handleiding van het toestel te raadplegen.

Brand Error code Cause Action
______________ ____________________________ _________________________ ________________________________________________________
Omnik Isolation Fault Isolatie probleem DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Ground Fault Aardings probleem AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Grid Fault Net probleem AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Fac Net frequentie AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik AC out of range AC spanning buiten norm AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Utility Loss Netspanning weggevallen AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Over Temperature Te hoge temperatuur. Controleer de ventilatie
Omnik PV Over voltage Te hoge spanning van de zonnepanelen DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Fac differs Afwijking van de frequentie AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Vac differs Afwijking van de netspanning AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik Ground differs Afwijking van de aarding AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik DC inj. Differs DC component AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Omnik AC relay Relaisfout Contact opnemen met omvormer service
Omnik AC relay Check Fail Relais controle niet correct Contact opnemen met omvormer service
Omnik High DC bus te hoge busspanning Contact opnemen met omvormer service
Omnik DC Injection High DC injectie te hoog Contact opnemen met omvormer service
Omnik EEPROM Fail Eeprom probleem Contact opnemen met omvormer service
Omnik Fan Lock Ventilator probleem Controleer de ventilatie
Omnik SPI Failure SPI storing Contact opnemen met omvormer service
Omnik AC HCT Fault AC meting niet correct Contact opnemen met omvormer service
Omnik GFCI Device Failure Aardingsmeting niet correct Contact opnemen met omvormer service

Onze gegevens

Address

Tramstraat 7 8560 Wevelgem

Phone

+32 (0) 56 18 58 48