Omvormer

Service

Uw systeem, onze zorg!

Lijst

Hieronder treft u een lijst aan met veel voorkomende foutmeldingen van diverse merken. Niet alle foutmeldingen worden hier opgesomd. Het is raadzaam bijkomend de handleiding van het toestel te raadplegen.

Merk Foutcode Oorzaak Oplossing
______________ ____________________________ _________________________ ________________________________________________________
Fronius 101 Netspanning buiten hettoelaatbare gebied AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 102 Netspanning te hoog AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 103 Netspanning te laag AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 104 Netfrequentie buiten het toelaatbare gebied AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 105 Netfrequentie te hoog AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 106 Netfrequentie te laag AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 107 AC-net niet aanwezig AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 108 Islanding herkend Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 112 RCMU fout Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 201 Netspanning te hoog AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 202 Netspanning te laag AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 203 Netfrequentie te groot AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 204 Netfrequentie te laag AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 205 Netimpedantie-sprong Spronggedrag kan slechts kortstondig optreden.
Fronius 206 Absolute waarde van de netimpedantie te hoog AC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 207 Problemen met de net-relais ENS-jumper controleren. Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius 208 Problemen met de net-relais Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 301 Overstroom (AC) Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 302 Overstroom (DC) Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 303 * DC module over temperature FRONIUS IG begint na een afkoelingsfase van 2 minuten opnieuw met de opstartfase Koelluchtspleten vrijmaken Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 304 * AC module over temperature FRONIUS IG begint na een afkoelingsfase van 2 minuten opnieuw met de opstartfase Koelluchtspleten vrijmaken Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 305 Geen injectie Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 306 Vermogen te laag Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 307 PV-spanning te laag DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 308 Busspanning te hoog DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 309 DC spanning ingang 1 te hoog DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 311 Niet juist gepolariseerd DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 313 DC spanning ingang 2 te hoog DC-zijde controleren, indien dit vaker voorkomt contact opnemen met omvormer service
Fronius 314 Callibratie time-out Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 315 AC stroom sensor Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 316 Controle onderbreking niet goed Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 325 Overtemperatuur Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 326 Ventilator 1 error Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 327 Ventilator 2 error Fout wordt automatisch hersteld. Treedt de service-code steeds weer op, contact opnemen met omvormer service
Fronius 401 Communicatie met vermogensgedeelte niet mogelijk Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 402 Communicatie met EEPROM niet mogelijk Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 403 EEPROM defect Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 404 Communicatie tussen besturingseenheid en ENS niet mogelijk FRONIUS IG heeft geen netverbinding. Controleren of de net-scheidingsschakelaar ingeschakeld is Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius 405 Verkeerde of defecte ENS-kaart Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 406 Temperatuursensor AC defect Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 407 Temperatuursensor DC defect Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 408 Gelijkstroom voeden Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 409 +15 V voeding van de besturingselektronica niet aanwezig Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 410 Servicestekker werd niet op de oorspronkelijke positie aangesloten Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 412 Het fixeerspannings bedrijf werd in plaats van het MPP-spanningsbedrijf geactiveerd en fixeerspanning is op een te lage waar de ingesteld Modulespanning controleren en bij een te hoge ingangsspanning schakeling van de PV-generator wijzigen Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius 413 Regelingsproblemen Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 414 EEPROM defect Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 415 Geen ENS vrijgave signaal Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 416 Communicatie met IG Ctrl niet mogelijk Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 417 Twee of meer voedingseenheden hebben hetzelfde printnummer Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 419 Twee of meer voedingseenheden met identieke software-serienummer herkend Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 421 Printnummer is verkeerd ingesteld Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 425 Communicatie met de voedingseenheid is niet mogelijk Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 443 Energieoverdracht niet mogelijk Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 501 Ventilator defect Ventilatiespleten geblokkeerd Ventilatiespleten vrijmaken
Fronius 502 Te lage insolatiewaarde Isolatie van fotovoltaïsche installatie controleren Service-code verschijnt opnieuw: contact opnemen met omvormer service
Fronius 504 Communicatie in het LocalNet is niet mogelijk "FRONIUS IG adres wijzigen (hoofdstuk: „Het setup-menu“) Status-melding verdwijnt na wijziging FRONIUS IG adres
Fronius 505 EEPROM defect Automatisch herstel
Fronius 506 EEPROM defect Automatisch herstel
Fronius 507 EEPROM defect Automatisch herstel
Fronius 508 FRONIUS IG adres defect Adres opnieuw instellen
Fronius 509 24h geen voeding Bijv.: Sneeuw van zonnemodule afhalen
Fronius 510 EEPROM defect Eventueel SMS opnieuw configureren
Fronius 511 EEPROM defect Eventueel meetkanalen opnieuw configureren
Fronius 514 Geen communicatie met een van de vermogensonderdelen Als dit probleem frequent voorkomt, contact opnemen met omvormer service
Fronius 515 Kapotte steekverbindingen Steekverbindingen controleren
Fronius 516 Statusmeldingen van een vermogensonder deel zijn aanwezig Analyse uitvoeren. Nadere inlichtingen vindt u in hoofdstuk „Het setup menu“, „STATE_PS“. Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service
Fronius 517 Masterwisseling heeft plaatsgevonden. Controle van onder „Beschrijving“ aangegeven foutmogelijkheden. Indien service-code permanent wordt weergegeven: contact opnemen met omvormer service

Onze gegevens

Address

Tramstraat 7 8560 Wevelgem

Phone

+32 (0) 56 18 58 48